Etyka w sprawozdawczości finansowej – charakterystyka