Czym są koszty i rachunek kosztów

Z pojęciem kosztów, łączy się pojęcie straty. Analizując oba pojęcia, uzyskamy definicje kosztów. Jest to spadek środków własnych wniesionych do firmy przez inwestorów. W jakimś okresie zmniejszają się koszty ekonomiczne o określonej wartości. Pomniejszeniu ulegają wartości aktywów, czyli zasobów majątkowych, które staną się w przyszłości źródłem korzyści ekonomicznych. W innym przypadku powiększeniu ulegają wartości zobowiązań. Koszty klasyfikuje się na: koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty stałe i zmienne, koszty produkcyjne i pozaprodukcyjne, koszty kontrolowane i niekontrolowane, koszty istotne i nieistotne, koszty użyteczne i puste, koszty rzeczywiste i normatywne, koszty zapadłe (utopione), koszty utraconych korzyści. Istnieją dwa sposoby sprawozdawcze kosztów. Pierwszy z nich polega na tym, że przedsiębiorstwo wylicza wielkość poniesionych kosztów pośrednich, czyli takich, których nie można przypisać bezpośrednio do towarów lub usług. Żeby przedstawić taki typ sprawozdania z kosztów trzeba mieć odpowiedni system księgowy. Drugi typ sprawozdawczy kosztów to rozliczanie kosztów pośrednich w ryczałcie ustalonym przez Komisje Europejską. Koszty definiuje się także, jako wydatki poniesione na opłacenie pracy ludzi w danej firmie, czy przedsiębiorstwie oraz opłacenie usług obcych.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!