Zasady rachunkowości – charakterystyka

Podstawowe zasady rachunkowości są usankcjonowane przepisami prawa. Z pewnością nikt nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Są to powszechnie akceptowane zasady, zgodne z logiką i prawem właśnie. Stają za standardami rachunkowości. Do czego są w ogóle potrzebne? Stanowią po prostu bazę, fundament dla polityki rachunkowości. Zasady rachunkowości to reguły, zbiór norm, reguł właśnie, które znajdują swoje zastosowanie w praktyce. Cel? Dostarczanie informacji na temat stanu majątkowego danego przedsiębiorstwa. Czyli jak wyglądają jego finanse, np. obroty w ciągu minionego roku. I tutaj przykładowo robi się sprawozdania finansowe, które są danymi i dostarczają informacji na temat przychodów i rozchodów w firmie. Zasady rachunkowości mają sprawić, aby takie informacje były uczciwe, rzetelne, pełne. Z jednej strony daje to wiarygodność konkretnemu przedsiębiorstwu. Z drugiej – mówi o pozycji danej firmy na rynku. O jej możliwościach np. na dalszy rozwój w niedalekiej przyszłości. O wszystkich zasadach mówi oczywiście ustawa o rachunkowości. To w niej można znaleźć podstawowe reguły, nakazy, zakazy dotyczące omawianego tematu. To jedna z najlepszych polskich ustaw, która wszystko reguluje. Interpretuje wszystkie zasady rachunkowości i daje tym samym wyznaczniki do działania osobom, które chcą się nią zajmować na zasadzie wykonywania zawodu. Ustawa jest dostosowana do międzynarodowych standardów.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!