Uniwersalne zasady rachunkowości

Jakie są uniwersalne zasady rachunkowości? Z pewnością można ich wymienić co najmniej kilka. Ważne są natomiast te, które można uznać za podstawowe. Zasady uniwersalne są powszechnie stosowane w rachunkowości. Dotyczy to wszystkich krajów bez względu na ustrój, sytuację polityczną, system gospodarczy. Obowiązują po prostu zawsze. Wymienia się tutaj zasady podstawowe i szczegółowe. Do tych pierwszych będą należały: zasada dwustronnego zapisu każdej operacji gospodarczej oraz zasada periodyzacji, czyli chodzi o dostarczanie okresowych sprawozdań finansowych. Majątek podmiotu gospodarczego rozpatruje się dwoiście. Tak jakby z dwóch perspektyw. Według form i według źródeł finansowania. Dlatego mówi się o dwustronny zapisie. W zasadzie periodyzacji mówi się natomiast o trzech rzeczach. Pierwszą jest terminowe sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. Dotyczy to także wszystkich wymaganych sprawozdań opartych na danych ewidencji księgowej. Drugą kwestią jest złożenie obowiązujących deklaracji podatkowych również w terminie przez daną jednostkę gospodarczą. Trzecią kwestią jest prowadzenie rozliczeń finansowych. Ważne jest to, że każda jednostka gospodarcza musi każde zdarzenie gospodarcze odnotowywać w księgach rachunkowych. Tym oczywiście zajmują się księgowi, zatrudnieni do wykonywania takiej pracy. Uniwersalne zasady rachunkowości regulują wszelkie działania księgowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!