Rachunkowość w węższym zakresie – podsystemy

W skład rachunkowości wchodzi księgowość. Jest to system polegający na prowadzeniu rejestracji dokumentów księgowych, czyli udokumentowaniu zdarzeń gospodarczych. Księgowi muszą być odpowiednio przygotowani do prowadzenia tego typu działalności, bo w grę wchodzą pieniądze. Zapisów księgowych dokonuje się ręcznie, na maszynie lub na komputerze. W technice ręcznej wykorzystuje się formę tabelaryczną, czyli tzw. amerykankę. W porządku chronologicznym i systematycznie zapisuje się zdarzenia gospodarcze w dzienniku tabelarycznym, określanym także księga główną. Kolejnym podsystemem rachunkowości jest rachunek kosztów. Dotyczy on analizy procesów zachodzących w jednostce gospodarczej. Chodzi tu o trzy główne etapy działalności przedsiębiorstwa: zaopatrzenie, produkcja i zbyt towarów. Analizuje się koszty produkcji i sprzedaży w danym czasie. Ostatnim podsystemem rachunkowości jest sprawozdawczość finansowa. Jest to miedzy innymi rachunek zysków i strat jednostki gospodarczej, bilans, udokumentowanie przepływu gotówki z działalności operacyjnej, lokacyjnej i finansowej, rachunek przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej i zestawienie zmian w funduszu własnym. Informacje zawarte w sprawozdaniu analizuje się pod kątem wyników osiągniętych w okresach poprzednich, wyników innych firm działających w tej dziedzinie, wyników założonych planem.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!