Rachunkowość podatkowa jednostek gospodarczych

Prawo podatkowe nie omija nikogo. Dlatego podatki to także zmora przedsiębiorców. Zakładający firmę muszą liczyć się z faktem realizacji zobowiązań podatkowych. To nieodpłatne, przymusowe, pieniężne świadczenie na rzecz Skarbu Państwa lub budżetu powiatu/gminy musi uiszczać każda jednostka gospodarcza. Dlatego, zakładając firmę, należy wybierać formę opodatkowania. Może to być ewidencja przy karcie podatkowej, lub ewidencja na ryczałcie. Ewidencjonowanie podatkowe i kalkulowanie zysków i strat to główne zdania rachunkowości podatkowej. Regulują ja podstawy prawne: Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.z 2000 r., nr 54, poz. 654, ze zm.), Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.), Uchwała nr 5/04 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14.09.2004 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 2 „Podatek dochodowy” Dz. Urz. Min. Fin. z 2004 r. nr 13, poz. 132) Odbiorcą informacji o podatkach jest Urząd Skarbowy. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarcza powinien, według teorii rachunkowości podatkowej, rejestrować operację i zdarzenia gospodarcze, celem ustalenia dochodu, od którego zostanie odprowadzony podatek. W ten sposób jednostka gospodarcza uniknie konsekwencji prawnych, określonych w kodeksie karno – skarbowym.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!