Rachunkowość finansowa – odmiana rachunkowości

Jednym z typów rachunkowości jest oczywiście rachunkowość finansowa. Czym się jednak ona konkretniej zajmuje? Rachunkowość finansowa to system ewidencji gospodarczej. Dotyczy więc każdego podmiotu gospodarczego. Inaczej – biznesu czy firmy. Odzwierciedla w formie pieniężnej różne zjawiska, które go dotyczą. Chodzi o wszelkie procesy gospodarcze dotyczące danego podmiotu. Dzięki zapisom księgowym można przedstawić sytuację majątkowo – finansową każdego biznesu. Chodzi również o wynik finansowy firmy. W tej odmianie rachunkowości, jaką jest rachunkowość finansowa, chodzi oczywiście o określenie majątku oraz sposób jego finansowania. Pierwsze zjawisko określa się jako aktywa, natomiast drugie jako pasywa. Istnieją tutaj dwa podstawowe systemy rachunkowości. Chodzi oczywiście o: uproszczony i pełny. Pierwszy jest oparty na pojedynczych zapisach wybranych wyników. Cel jest jeden. Uproszczenie obliczeń dotyczących naliczania podatku dochodowego z prowadzonej działalności. Jedną z form tego systemu jest oczywiście księga przychodów i rozchodów. Jeśli chodzi o drugą formę – pełną – to się go określa inaczej jako księgi handlowe. Dotyczy osób prawnych i form o znacznych obrotach. Takich, które rejestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym. System może być sprawdzany przez organy kontrolne. Bilansuje się tutaj oczywiście zdarzenia gospodarcze i tym samym wprowadza zapisy do kont ksiąg rachunkowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!