Rachunkowość finansowa, czyli finanse pod lupą

Finanse, czyli stan majątkowy firmy lub przedsiębiorstwa są analizowane przez system rachunkowości finansowej. Księgowość zajmuje się przygotowaniem i dostarczeniem informacji o danej spółce i jej otoczeniu. Z tego typu rachunkowości korzystają banki, urzędy państwowe, czy instytucje finansowe. W samym przedsiębiorstwie taka rachunkowość pozwala na kontrolowanie sytuacji finansowej oraz efektywności działalności. Rachunkowość finansowa bierze pod lupę aktywa (zasoby majątkowe, które przyniosą korzyści w przyszłości) i pasywa ( źródło pokrycia majątku). Główne funkcje takiej rachunkowości to: funkcja informacyjna, funkcja dowodowa, funkcja rozliczeniowo-obrachunkowa, funkcja kontrolna, funkcja sprawozdawcza, funkcja powiernicza. Rachunkowość finansowa opiera się na sformalizowanych wytycznych. Dzięki temu sprawozdania z różnych firm zostają ujednolicone i informacje o finansach są klarowne. W tym przypadku rachunkowość finansowa zyskuje więcej punktów niż zarządcza. Każda jednostka gospodarcza, realizując rachunkowość finansową, powinna przestrzegać polityki rachunkowości, prowadzić zapis zdarzeń gospodarczych w księgach stosując systematykę i chronologię, sprawdzać rzeczywisty stan aktywów i pasywów, sporządzać sprawozdania finansowe, przechowywać dowody księgowe, poddać badaniu i przedstawić sprawozdanie finansowe.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!