Rachunkowość – czym się zajmuje

Rachunkowość ma bardzo skomplikowaną definicję. Na chłopski rozum jest to system informacji o podmiotach gospodarczych. Wykorzystuje on analizę ewidencyjną, by sprawdzić dochody i stan finansowy danej firmy. Przebiega ona poprzez obserwacje podmiotu gospodarczego i rejestracje dochodów i analizę ich. Rachunkowość wymusza prowadzenie ewidencji od podmiotów gospodarczych takich jak: osoby fizyczne i spółki, których roczny dochód był większy niż 800 000 euro, związki zawodowe, stowarzyszenia i fundacje, kasy chorych, fundusze inwestycyjne, stowarzyszenia, banki, spółdzielnie, spółki z o.o., spółki akcyjne i przedsiębiorstwa handlowe. Przedmiotem rachunkowości są pojedyncze zdarzenia, które wpływają na zmianę stanu majątku podmiotu gospodarczego na przykład zakup lub sprzedaż towarów za pieniądze. Tu należy przestrzegać zasady rachunkowej, czyli rejestrować zaistniałe transakcje i wystawiać rachunki i faktury dla obojga stron. Przedmiotem rachunkowości jest jednostka wyodrębniona na podstawie jej majątku, która prowadzi rachunkowość, bo jest to jej obowiązek lub chce to robić. Podmiot gospodarczy zapisuje wszystkie zaszłości i zmiany w stanie majątku. Może on być obrotowy, czyli jest to wszystko to, co zostało wykorzystane w roku i trwały, czyli wartości rzeczowe i niematerialne, prawne, majątek finansowy i należności długoterminowe.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!