Rachunkowość budżetowa, jako odpowiedzialność przed społeczeństwem

Podmiotem rachunkowości budżetowej są: jednostki budżetowe, czyli takie, które wydatki pokrywają z budżetu finansów publicznych, a dochody przekazują, bądź na rachunek budżetu państwa, bądź na rachunek jednostki samorządowej. Są to samorządowe zakłady budżetowe, czyli takie, które utrzymują działalność z przychodów lub dotacji. Rozliczają się z budżetem poprzez wyliczenie różnicy przychodów i kosztów, jest to wynik finansowy wyliczony dla danej firmy. Podmiotem rachunkowości budżetowej są też agencje wykonawcze, jest to zespół ludzi i środków materialnych. Mają one zdolność czynności prawnych, a ich zadaniem jest odprowadzić do budżetu państwa nadwyżki środków finansowy. Kolejne to instytucje gospodarki budżetowej. Pokrywają koszty swojej działalności z uzyskanych przychodów i realizują zadania publiczne. Podmiotem rachunkowości budżetowej są fundusze celowe, są to środki o określonym celu i przeznaczeniu. Spełniają taki funkcje jak: alokacja zasobów gospodarczych, powiększanie środków publicznych czy racjonalizacja wydatków publicznych. Rachunkowość budżetowa to kontrolowanie, kalkulowanie i księgowanie finansów jednostek sektora budżetowego, czyli dochodów, przychodów i rozchodów. Te informacje (w skrócie) służą do rozliczenia się jednostek budżetowych ze swojego mienia przed obywatelami.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!