Rachunkowość bankowa i jej podmioty

Podmiotami księgowości bankowej są: Narodowy Bank Polski, banki spółdzielcze, banki komercyjne, file bankowe, punkty kasowe. Są to instytucje zaufania publicznego. Banki prowadzą działalność gospodarczą: obracają gotówką, przyjmują depozyty, udzielają kredytów. Każdy bank określa sposób księgowania np. dziennik, księga główna, inwentarz lub zestawienie obrotów i sald. Pojęcie rachunkowości bankowej ściśle łączy się z księgowością. Jest ona oparta na rachunkowości finansowej. Główne zasady bankowej księgowości to: zasada podmiotowości, każde zdarzenie, lub operacja gospodarcza, która zmienia stan majątkowo-finansowy banku, musi zostać zaksięgowana. Zasada kontynuacji działania, czyli zasada, która zakłada, że bank będzie działał w dalekiej przyszłości. Zasada periodyzacji, idąc po jej myśli, każde zdarzenie gospodarcze dzieli się na usytuowanie w czasie, jakim okresie. Zasada współmierności, czyli zasada ujmowania w księgach rachunkowych kosztów poniesionych na uzyskanie przychodów. Zasada memoriałowa. Jest to spis w księgach rachunkowych ogólnej liczby zdarzeń gospodarczych. Zasada ostrożności, czyli wycena stanu majątkowego banku i określenie ich źródeł tak, by nie wpłynąć na różnicę między przychodami, a kosztami. I ostatnia zasada ciągłości nakazuje by politykę rachunkowości prowadzić w sposób ciągły.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!