Rachunkowość bankowa – dla kogo?

Jak wszyscy dobrze wiemy, jedną z odmian rachunkowości jest oczywiście rachunkowość bankowa. Dotyczy ona właśnie takich instytucji jak banki. To system ewidencji zdarzeń gospodarczych, które mają w nich miejsce. Każde zdarzenie musi zostać przez dany bank odnotowane. Inaczej mogłoby dochodzić do malwersacji finansowych, w ogóle działań korupcyjnych. Aby się przed tym zabezpieczyć, państwo każe bankom prowadzić rachunkowość bankową. Ewidencję tę opiera się na zasadach rachunkowości finansowej. Rachunkowość bankowa nie obejmuje tylko tego. Chodzi tutaj również o funkcję sprawozdawczą. Każdy bank musi prowadzić księgi rachunkowe. Jakie są podmioty księgowości bankowej? Oczywiście należy tutaj wymienić: Narodowy Bank Polski, banki komercyjne, banki spółdzielcze. Kwestia dotyczy także każdego oddziału wymienionych banków. Jakie są funkcje rachunkowości bankowej? Otóż można wymienić dwie podstawowe: ogólnogospodarczą i mikroekonomiczną. Ta pierwsza będzie odwoływać się oczywiście do przepływu środków pieniężnych, udzielania kredytów, przelewów, obrotów pieniędzy w innych krajach, a także obrotu walutą. Ta druga – odwołuje się do tego, co ma miejsce w wewnętrznych strukturach banku. Podsumowując: każdy bank musi prowadzić swoją księgowość rachunkową. Wszystkie zdarzenia, które mają w nim miejsce i dotyczą środków finansowych, muszą zostać odpowiednio odnotowane. Inaczej można by spotkać się z oszustwami finansowymi.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!