Podstawowe zasady rachunkowości

Istnieje kilka bardzo ważnych zasad, które odwołują się do prowadzenia rachunkowości. Jeśli chcemy w ogóle zorientować się, czym jest rachunkowość, to wystarczy wpisać to słowo w wyszukiwarkę i pojawi nam się mnóstwo stron internetowych, na których można zapoznać się z ogólnymi informacjami na ten temat. Można tutaj więc wymienić kilka zasad, jakimi kieruje się rachunkowość. Pierwszą jest zasada podmiotowości. Dotyczy ona każdej jednostki gospodarczej, którą można wyodrębnić ekonomicznie czy prawnie. To z pewnością jest priorytetowa zasada, która rządzi rachunkowością. Inną zasadą jest zasada kontynuacji, która mówi o tym, że dana działalność w niezmienionym kształcie istniała już wcześniej. Jeszcze inna zasada rachunkowości, to zasada periodyzacji. Oczywiście dowołuje się ona do sfery czasowej. O co tutaj dokładniej chodzi? Zdarzenia gospodarcze, które są odnotowywane, są podzielone na przedziały czasowe. Mówi się tutaj np. o roku obrotowym. Jeszcze inna zasada to zasada ciągłości. Zasady rachunkowości, czy inaczej politykę rachunkowości, trzeba stosować w sposób ciągły. Mówi się tutaj o kolejnych latach obrotowych. Warto wymienić jeszcze zasadę ostrożnej wyceny. Mówi ona o tym, że trzeba wyceniać zasoby majątkowe jednostki i źródła ich pochodzenia. Robi się to po to, by nie spowodować zniekształcenia w wyniku finansowym. Te wszystkie zasady odwołują się do siebie nawzajem, konotują się wzajemnie. Jedne wpływają na inne.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!