Koszty stosowane w rachunkowości finansowej i zarządczej

W rachunkowości finansowej wyróżnia się następujące rodzaje kosztów: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia oraz pozostałe koszty, czyli koszty: podróży służbowych, reprezentacji i reklamy, ubezpieczeń majątkowych, składek członkowskich na rzecz organizacji, do których jednostka należy, ekwiwalentów za wykorzystywanie przez pracowników własnej odzieży, narzędzi i środków czystości, ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych. Koszty w rachunkowości finansowej mają swoją strukturę prostą i złożoną. Wytłumaczenie tych dwóch struktur nie jest skomplikowane. Koszty proste to takie, które mają jednorodną zawartość ekonomiczną i nie mogą być rozłożone na mniejsze części (to na przykład płace dla pracowników i usługi obce). Koszty złożone natomiast to takie, których częścią składową są koszty proste. W rachunkowości zarządczej odróżniamy następujące rodzaje kosztów. Związane z rozmiarami produkcji są: koszty zmienne (wprost proporcjonalne, progresywne, degresywne) i koszty stałe. Takie, które pełnia główne role w rozwiązywaniu problemu decyzyjnego to: koszty znaczące (istotne) i koszty nieznaczące (nieistotne). Współodpowiedzialne za funkcjonowanie firmy są: koszty zależne (kontrolowane) i koszty niezależne (niekontrolowane).

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!