Jakie są funkcje rachunkowości?

Funkcji rachunkowości jest bardzo wiele. Przede wszystkim księgi rachunkowe prowadzi się w celu jasności co do dochodów i rozchodów firmy. Właściciel musi wiedzieć o wszelkich wydatkach i dochodach na czysto, które otrzymuje w swojej działalności. Można poklasyfikować wszystkie funkcje. W kolejności będą to: informacyjna, dowodowa, rozliczeniowo – obrachunkowa, kontrolna, sprawozdawcza oraz powiernicza. Pierwsza dotyczy oczywiście takich rzeczy, jak dostarczanie danych o wynikach finansowych firmy. Chodzi po prostu o sytuację finansową danego biznesu. Druga – polega na odzwierciedleniu wszelkich zdarzeń gospodarczych w formie dokumentów. Mówi się tutaj o pisemnych dowodach, archiwizowaniu dokumentacji itd. Trzecia – polega na określeniu, jakie są rozliczenia danej firmy z firmami zewnętrznymi, podmiotami zewnętrznymi. Chodzi tutaj głównie o powiązania majątkowe. Kolejną funkcją jest kontrolna i dotyczy ona tworzenia zbiorów informacji o majątku, osiąganych wynikach. Dotyczy to wykrycia wszelkich nadużyć finansowych. Sprawozdania otrzymują: urząd skarbowy, akcjonariusze, banki, urząd statystyczny. Sporządza się tutaj tzw. sprawozdania finansowe. Ostatnia funkcja powiernicza – jest związana z ochroną kapitału, jego nienaruszalnością. Oczywiście dotyczy to kapitału powierzonego. Wszystkie funkcje są wzajemnie powiązane. Prowadzenie rachunkowości w każdym biznesie jest bardzo ważne. Jednocześnie musi ona spełniać wszystkie wymienione funkcje.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!