Forma tabelaryczna, przebitkowa i rejestrowa w księgowości

Tak zwana amerykanka wykorzystuje w swoim systemie dziennik, czyli codzienny spis ewidencji działalności gospodarczej w porządku chronologicznym i księgę główną do zapisów systematycznych. Zazwyczaj formę tabelaryczną stosuje się w małych firmach, tam gdzie obsługuje je jedna osoba. Każdą operację zapisuje się w odpowiednich tabelach dziennika według numeru pozycji, daty zapisu, numeru dowodu, treści i kwoty operacji gospodarczej. Każdą sumę wpisuje się trzykrotnie. Forma tabelaryczna gwarantuje dużą klarowność zapisów, zgodność zapisów na kontach syntetycznych i w urządzeniach analitycznych oraz dużą możliwość wykrycia błędów. Forma zapisu maszynowego określana jest, jako forma przebitkowa. Księga zostaje tu zastąpiona luźnymi kartami kontowymi. Tworzą one kartotekę. Nazwa wzięła się od przebitki przez kalkę na dziennik. W przypadku tej formy tabularycznej istnieje możliwość podziału pracy. W księgowości wyróżnia się także formę rejestrową. Służy ona do rejestrowania wielu dowodów księgowych. Zakup lub sprzedaż w poszczególnych jednostkach gospodarczych może być rejestrowany w określonym czasie. Taka forma może być wykorzystywana przez wielu pracowników danej firmy, można między nich podzielić poszczególne obowiązki w zakresie rejestracji. Wadą jest skomplikowany układ rejestrów, utrudniający ich prowadzenie.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!