Czym zajmuje się rachunkowość?

Rachunkowością określa się po prostu system ewidencji gospodarczej. Może on dotyczyć oczywiście takich rzecz, jak procesy produkcji, dystrybucji, konsumpcji czy też akumulacji. Rachunkowość to sformalizowany system, który zdaje sprawę z tego, co z naszą działalnością gospodarcza się dzieje na przestrzeni czasu. Przykładem może być dokonywanie rozliczeń z przychodów i rozchodów. Wszystko musi odzwierciedlać proces prowadzonej działalności. Osobie, która prowadzi rachunkowość, daje to możliwość drobiazgowej analizy firmy, którą prowadzi. Służy ocenie wszelkich działań w niej podejmowanych. Co jest podstawowym celem rachunkowości? Oczywiście dostarczenie prawdziwego obrazu sytuacji finansowej firmy. Dlatego właśnie jest mowa o dochodach firmy, obciążeniach itd. Firma, własny biznes to inaczej „podmiot gospodarczy”. Każdy musi prowadzić rachunkowość. Co jest natomiast przedmiotem rachunkowości? Każde zdarzenie, które ma wpływ na sytuację finansową podmiotu gospodarczego. Takie, które jest wyrażone w mierniku pieniężnym. Czyli, jeśli firma zarobi jakieś pieniądze przykładowo w wyniku sprzedaży wyprodukowanego artykułu, takie zdarzenie musi zostać przez nią odnotowane. To, co wpływa na zasoby i wyniki firmy, również jest przedmiotem rachunkowości. Sama rachunkowość dzieli się na trzy fundamentalne działy, do których należą: księgowość, kalkulacja oraz sprawozdawczość. Istnieją także różne odmiany rachunkowości, przykładowo: finansowa, podatkowa, bankowa.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!