Czym są księgi rachunkowe?

Wiele osób zastanawia się nad powyższym pytaniem, zwłaszcza kiedy rozpoczynają zakładanie własnej firmy. Księgi rachunkowe są tutaj oczywiście sprawą nieodzowną. Są prowadzone na podstawie dowodów księgowych, które dotyczą bardzo ważnych wydarzeń finansowych dla firmy. Ujmują zapisy zdarzeń w dwóch porządkach: systematycznym i chronologicznym. Co obejmują? Zapisy księgowe, dotyczące obrotów i sald, i one właśnie tworzą między innymi dziennik i księgę główną. W ogóle księgi rachunkowe składają się z kilku podstawowych elementów. Chodzi tutaj właśnie o dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald oraz wykaz aktywów i pasywów. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki gospodarczej. Najlepiej jest robić to w miejscu firmy ze względu np. na kontrolę. Mogą być prowadzone poza siedzibą firmy. Np. można dawać do robienia takie księgi firmom z zewnątrz i tam wtedy jest cała dokumentacja. Oczywiście trzeba wszystko robić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nazywa się to powszechnie usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. W takiej sytuacji właściciel firmy, kierownik, po prostu osoba za to odpowiedzialna musi zrobić dwie rzeczy. Pierwszą jest powiadomienie urzędu skarbowego o miejscu prowadzenia ksiąg. Drugą zapewnienie dostępności ksiąg rachunkowych dla różnego rodzaju kontroli. Organy kontrolne mogą w każdej chwili chcieć zbadać, jak wygląda sytuacja firmy.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!