Czym jest koszt postulowany?

Rodzajów kosztów, jeśli chodzi o rachunkowość, jest bardzo wiele. Można wyróżnić tu chociażby koszt historyczny czy koszt planowany. Czym jest natomiast koszt postulowany? Jest on niezależny od kosztów poniesionych w przeszłości. Jest jednocześnie ustalany jako koszt w stosunku do czasu przyszłego. Podstawową jego zasadą jest właśnie postulowanie zużycia czynników produkcji czy ceny tych czynników dla okresów przyszłych. Inaczej nazywa się to po prostu oszacowaniem kosztów. Koszt postulowany da się kalkulować z kosztami bezpośrednimi i zmiennymi wyrobów, które są wytwarzane przez dane przedsiębiorstwo. Celem kosztów postulowanych jest oczywiście ustalanie kosztów niezbędnych w indywidualnych warunkach jednostek. W przypadku kosztów rzeczywistych mamy do czynienia: z częścią zgodną z określonymi wzorcami oraz częścią stanowiącą jakieś odchylenie od wzorców i trzeba to zbadać. Koszt postulowany może więc dokonać analizy kosztów rzeczywistych. Pozwala wyeliminować wady klasycznego, tradycyjnego szacowania kosztów, pozwala na prawidłową analizę i kontrolę nad kształtowaniem się kosztów. Można łatwo określić przyczyny i miejsca powstawania takich wad. Koszt postulowany stanowi więc pewien wzorzec dla warunków produkcyjnych i technicznych. Aby znaleźć odchylenia stosuje się dwa warianty: rozliczeń oraz dyspozycji rachunku kosztów postulowanych. W pierwszym wypadku bada się miesięczny stan produkcji. W drugim – bada się koszty bezpośrednie w danym okresie.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!