Czym jest koszt planowany?

Planowanie łączy się z jednym. To znaczy powoduje od razu pewne skojarzenie, przede wszystkim dotyczy przyszłych działań w zakresie funkcjonowania jakiegoś przedsiębiorstwa. Jest to oczywiste. Czym jest zatem koszt planowany? To pojęcie odnoszące się do rachunkowości. Określa się go na drodze planowania kosztów na przyszłe okresy. Jednocześnie bazuje się na wartościach kosztów rzeczywistych okresów poprzednich. Celem kosztu planowanego jest oczywiście włączenie go do rachunku kosztów planowanych przez daną firmę. Skutkuje to uproszczeniem całego rachunku kosztów. Koszt planowany może stanowić fundament dokonywania obrachunku wszelkich kosztów. To właśnie taka baza. Jak odbywa się planowanie kosztów? Trzeba przejść kolejno trzy etapy. Oto one: zmiany cen dóbr, które uwzględnia się przy planowaniu kosztów, zmiany ilości zużycia dóbr, którymi np. dysponuje przedsiębiorstwo, zmiany w efektywnym zatrudnieniu. Stosowanie kosztu planowanego jest proste w użyciu, tzn. w praktyce do przeprowadzenia. Sporządzany jest przede wszystkim rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa, występuje produkcja masowa, albo wieloseryjna. Istnieją jednocześnie długofalowe zamówienia, kontroluje się kapitał ludzki i zaopatrzenie. To wszystko może sprawić, iż planowanie kosztów jest niezwykle łatwe. Można stosować dwa rodzaje rachunków kosztów: sztywny oraz elastyczny. Drugi dostosowuje się do zmieniającego się zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!