Czym jest koszt historyczny?

Często spotykamy się z terminami z rachunkowości, które wydają się trudne do wyjaśnienia. Jednym z takich określeń jest oczywiście koszt historyczny. To po prostu jedna z metod wyceny finansowej. Jej celem jest ukazywanie sytuacji gospodarczej podmiotu gospodarczego. Wyrażona jest wartościowo. Koszt historyczny może być wyrażony jako łączność aktywów pieniężnych lub jej ekwiwalent. Podmiot gospodarczy musi taką cenę zapłacić za pozyskanie aktywów tak, aby móc sprawować nad nimi kontrolę. Chodzi o uzyskanie w przyszłości konkretnych korzyści ekonomicznych. Cena historyczna, bo tak inaczej określany jest koszt historyczny, ma bardzo ważną zaletę. Podlega ona weryfikacji jako cena transakcji, która jest rzeczywista i może oczywiście zostać sprawdzona. Cena jest wynikiem ustaleń transakcyjnych pomiędzy kupującym a sprzedającym. Jest nazywana minimalną wartością składnika bilansu od strony kupującego. Jakie są wady wyceny bilansowej po koszcie historycznym? W miarę upływu czasu taka wartość ulega zmianie. Po dłuższym czasie może w ogóle stracić na znaczeniu. Zwłaszcza, jeśli chodzi o wycenę zasobów przedsiębiorstwa. Jeśli cena ulega zmianie, to mogą również ulec zmianie oczekiwania co do przyszłych korzyści finansowych, jakie ma mieć dana firma. To jest sprzeczne z zasadą ochrony jednostki przed inflacją. Ważne jest to, że koszt historyczny stosuje się w praktyce i to bardzo często.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!