Zysk z obligacji skarbowych

Obligacje są papierami wartościowymi, które mogą posiadać różnego rodzaju emitentów. W krajowym porządku prawnym można wyróżnić obligacje komunalne, które są emitowane przez jednostki samorządy terytorialnego, obligacje emitowane przez podmioty gospodarcze, przedsiębiorstwa i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, oraz przez Skarb Państwa. Obligacje emitowane przez Skarb Państwa są zdecydowanie najchętniej wykupowane, ponieważ są obarczone najniższym wskaźnikiem ryzyka inwestycyjnego, jest niemal niemożliwe wyobrażenie sobie sytuacji, w której państwo traci zaufanie i bankrutuje. Obligacja skarbowa, to nic innego, jak rodzaj pożyczki pieniężnej oprocentowanej na konkretnych warunkach, którą zaciąga państwo. Z uzyskanych pieniędzy, państwo może realizować cele, które wytyczyło sobie w budżecie państwa. Wpłaty z obligacji, państwo w dużym stopniu przeznacza również na spłatę zaciągniętych wcześniej długów. Obligacje skarbowe można zaciągać na różny termin wykupu. Wyróżniamy obligacje skarbowe krótkoterminowe, średnioterminowe, i długoterminowe. Im dłuższy okres wykupu, tym wyższe oprocentowanie takiej obligacji. Najniżej oprocentowane są obligacje krótkoterminowe. Przy obligacjach emitowanych przez Skarb Państwa istnieje możliwość wykupu jej przed okresem zapadalności. W porównaniu z inwestycjami w obligacje emitowane przez podmioty gospodarcze, to obligacje skarbowe są bezpieczniejsze.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!