Uczestnicy transakcji giełdowych

Na giełdzie każdego dnia dochodzi do szeregu inwestycji z udziałem miliardów złotych. Obecnie na giełdzie notowanych jest ponad czterysta spółek, z majątkiem przekraczającym sześćset pięćdziesiąt miliardów złotych. W naszym kraju ma swoją siedzibę w Warszawie. Jest to rodzaj giełdy państwowej, gdyż do jej funkcjonowania konieczne jest uzyskanie licencji od komisji nadzoru finansowego. Wszystkie inwestycje giełdowe opierają się o regulamin i statut giełdy. Nie jest możliwe dokonywanie inwestycji, których nie przewiduje regulamin albo statut. Na giełdzie działa i dokonuje decyzji inwestycyjnych cztery grupy podmiotów, mianowicie są to pośrednicy, samodzielni uczestnicy, urzędnicy, oraz goście. Spośród tych czterech grup zdecydowanie najliczniejszą stanowią pośrednicy, w ich skład wchodzą maklerzy giełdowi. Maklerzy działający na podstawie licencji otrzymanej od konkretnej instytucji państwowej, reprezentują domy maklerskie. Każdy makler giełdowy jest pośrednikiem, ponieważ jest ogniwem łączącym inwestora z podmiotami kupującymi lub sprzedającymi konkretne papiery wartościowe. Maklerzy działają w oparciu o prowizję, nie posiadają stałej pensji. Na każdej giełdzie działają dwa rodzaje maklerów maklerzy kursowi i wolni. Maklerzy wolni nie są skrępowani niczyimi instrukcjami działają na swój rachunek. Samodzielni uczestnicy, którzy stanowią drugą grupę podmiotów również zawierają transakcje na własny rachunek.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!