Pozyskiwanie inwestorów strategicznych

Z pewnością każdy z nas słyszał o instytucji inwestora strategicznego w przedsiębiorstwie. Bardzo często dotychczasowy właściciel przedsiębiorca nie posiada żadnego pomysłu ani inspiracji dotyczącej sposobu pokierowania dalszym rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej. Inwestorem strategicznym w przedsiębiorstwie nazywamy osobę, lub inny podmiot gospodarczy, który posiada, co najmniej pięćdziesiąt procent udziałów w spółce, oraz posiada odpowiednią wiedzę, z danej branży, która ma umożliwić dalszy rozwój przedsiębiorstwa. W dobie gospodarki wolnorynkowej, tacy inwestorzy strategiczni są bardzo potrzebni. W wielu przypadkach bez natychmiastowej i sprawnej interwencji inwestora strategicznego nie byłoby możliwe utrzymanie takiego przedsiębiorstwa na powierzchni, czyli inwestorzy strategiczni niejednokrotnie chronią przedsiębiorstwa przed upadkiem i rozpoczęciem procesu likwidacyjnego. By takiego inwestora strategicznego pozyskać najpierw zgodę musi wyrazić większość osób posiadających udziały w konkretnej spółce, bez ich zgody nie jest możliwa, zmiana takiego typu. Inwestor strategiczny najczęściej przejmuje ponad pięćdziesiąt procent akcji spółki, by mieć całkowitą dowolność w pokierowaniu dalszymi losami firmy. Walne zgromadzenie spółki i wszystkich jej udziałowców może jednak zdecydować by nie przekazywać większości akcji, obcemu inwestorowi i mieć w dalszym ciągu tak zwane prawo weta.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!