Kupno papierów wartościowych

Inwestycje w papiery wartościowe, to jedna z najczęstszych form lokowania swojego kapitału. Najczęściej inwestorzy nabywają papiery wartościowe za pośrednictwem parkietu giełdowego. Wykaz wszystkich instrumentów finansowych notowanych na giełdzie możemy znaleźć w regulaminie giełdzie i jej statucie. Zwykła osoba fizyczna nie może bezpośrednio dokonywać zakupu akcji czy obligacji, musi to robić przez pośrednika, którym najczęściej jest dom maklerski. W domach maklerskich zgrupowani są maklerzy giełdowi, którzy wykonują i realizują nasze postanowienia giełdowe w zamian za określoną w umowie stawkę prowizyjną. Każdy z nas słyszał z pewnością o akcjach spółek. W naszym kraju, z mocy prawa, możliwość emisji akcji mają tylko spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne. Na warszawskiej giełdzie notowanych jest obecnie ponad czterysta spółek, więc każdy inwestor ma bogaty i różnorodny wybór. Inwestowanie w akcje spółek, to zdecydowanie inwestycje krótkoterminowe, akcje spółek, w ciągu jednego dnia mogą wzrosnąć o kilka punktów procentowych, lub też zmaleć, czyli ryzyko inwestycyjne jest bardzo dużo. Dawniej częściej się zdarzało, że w ciągu jednego dnia liczba milionerów powiększała się kilkakrotnie. Jednak i teraz niekiedy zdarzają się takie sytuacje. Innym rodzajem papierów wartościowych są obligacje. Na giełdzie notowane są obligacje emitowane głównie przez podmioty gospodarcze, choć nie tylko.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!