Inwestycje w obligacje krótkoterminowe

Jednym z rodzajów papierów wartościowych notowanych na giełdowym parkiecie są obligacje. Jeśli chodzi, o ten rodzaj papierów wartościowych, to można je podzielić na kilka grup między innymi ze względu na rodzaj emitenta. Najbardziej bezpiecznym rodzajem inwestycji jest inwestowanie w obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Trudno, bowiem sobie wyobrazić bankructwo całego kraju. Innym rodzajem obligacji, są obligacje komunalne, w których emitentem są jednostki samorządu terytorialnego. Ostatnim rodzajem obligacji ze względu na rodzaj emitenta są obligacje przedsiębiorstw i wszystkich innych podmiotów prawnych. Obligacje mogą być emitowane na różne okresy wykupu. Zasadniczo wyróżnia się w tym względzie cztery rodzaje obligacji. Pierwszym z nich są obligacje o krótki terminie wykupu, czyli nieprzekraczającym dwunastu miesięcy. Obligacje średniookresowe, ich termin wykupu zawiera się pomiędzy rokiem, a pięcioma. Obligacje z terminem wykupu powyżej pięciu lat nazywamy obligacjami długookresowymi. Ostatnią grupę obligacji stanowią tak zwane konsole, są to obligacje wieczyste. Posiadacz konsoli otrzymuje odsetki z obligacji w postaci renty wieczystej. Na inwestycjach w obligacyjne papiery wartościowe można zarobić różnie. Wszystko zależy od rodzaju emitenta oraz od okresu wykupu takiej obligacji. Zysk z obligacji skarbowych o krótki okresie wykupu nie przekracza kilku procent, jest to bezpieczna inwestycja.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!