Inwestycje w akcje spółki

Zdecydowanie najpowszechniejszym sposobem na zainwestowanie swoich środków pieniężnych jest zakupienie akcji dobrze prosperujących spółek. Niewątpliwie na tym polu inwestycyjnym należy raz po raz wykazywać się olbrzymim sprytem i intuicją, gdyż w przeciwnym razie grozi nam utrata części lub całości naszych środków inwestycyjnych. W prawie powszechnie obowiązującym na terytorium naszego kraju, a mianowicie w Kodeksie spółek handlowych zostało potwierdzone, że prawo do emisji akcji mają tylko i wyłącznie dwa rodzaje podmiotów gospodarczych, spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne. Każdy z nas, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych, może akcje takiej spółki zakupić. Czasami liczba akcji, które możemy zakupić jest ograniczona, ale tak czy inaczej nikt nam nie może zabronić akcji dowolnej spółki nabyć. Wraz z chwilą nabycia akcji stajemy się udziałowcami w danej spółce. Z samego faktu bycia udziałowcem płynie wiele uprawnień i zobowiązań. Do podstawowych uprawnień z bycia udziałowcem należą możliwość oddania głosu na walnym zgromadzeniu udziałowców, czy swobodne dysponowanie swoimi akcjami. Mamy pełne prawo do ich odsprzedaży i tym podobne. Wyróżnić możemy wiele rodzajów akcji, z faktu ich posiadania mogą płynąć różne konsekwencje. Wyróżniamy akcje imienne i na okaziciela, akcje zwykłe, aportowe, uprzywilejowane, czy akcje nieme. O szczegółowe uregulowania dotyczące akcji i ich zakupu i rodzajów inwestycji należy się zgłosić do kodeksu spółek handlowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Witaj na moim serwisie poświęcony biznesowi! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących biznesu i świata ekonomii. Zapraszam do czytania!