radniblisko.pl

RADNI BLISKO PODKOWY LEŚNEJ

SERWIS INFORMACYJNY

Podkowa Leśna,
18 grudnia 2017, godz. 11:44zakres: tytuł wstęp tekst

Strona używa plików cookie w celach statystycznych.

I sesja Rady VII kadencji
autor: Paweł Siedlecki

zobacz:
terminy dyżurów radnych
(ul. Akacjowa 39/41)


by otrzymywać powiadomienia
idea radniblisko.pl

Portal radniblisko.pl to niezależny serwis informacyjny, którego celem jest

  • komunikacja między radnymi a mieszkańcami Podkowy Leśnej i
  • dostarczenie mieszkańcom wiedzy o polityce podkowiańskiej

Pierwszy krok ku realizacji tego celu to informowanie mieszkańców przez radnych o bieżącej polityce w Podkowie Leśnej – m.in. o:

  • planowanych zmianach,
  • tendencjach w polityce podkowiańskiej,
  • wypowiedziach radnych, burmistrza i osób biorących udział w życiu naszego miasta,
  • ważnych zdarzeniach z posiedzeń rady.

prowadzenie serwisu

Właścicielem i redaktorem radniblisko.pl jest mieszkaniec Podkowy Leśnej Marcin Trepczyński.

Dba on o to, by radni na bieżąco przysyłali mu informacje o polityce podkowiańskiej i własne opinie na jej temat, i zbiera wypowiedzi radnych z sesji Rady Miasta i niektórych posiedzeń komisji. Następnie redaguje on depesze informacyjne traktując radnych bezstronnie i kierując się wartością informacyjną zebranych wypowiedzi i przysyłanych przez radnych wiadomości.

Przygotowane depesze publikuje w serwisie, a na życzenie radnego obok depeszy zamieszcza w całości jego oświadczenie.

Od lutego 2010 r. dla serwisu pracuje również Podkowianka Mira Gessner.

zasady cytowania

Cytowanie wypowiedzi w publikowanych tekstach dokonywane jest na zasadach wynikających z ustawy – Prawo prasowe i z praktyki dziennikarskiej:

  • cytaty pojawiające się w depeszach i raportach z oficjalnych posiedzeń i spotkań nie są autoryzowane,
  • autoryzacji podlegają wywiady oraz (na żądanie) wypowiedzi udzielone w osobistej rozmowie dla radniblisko.pl,
  • oczywiście: same z siebie autoryzowane są wypowiedzi przysłane przez samych radnych do radniblisko.pl.

W przypadku generującego fałsz nadużycia cytatu należy powiadomić o tym redaktora prowadzącego w celu wyjaśnienia sprawy lub przedstawić swoją wersję w komentarzu do danej informacji.

niezależność

Celem właściciela serwisu jest wypełnienie próżni informacyjnej. Nie zamierza on być rzecznikiem Rady, ale służyć mieszkańcom informacją.

Nie czerpie z tej działalności zysków. Nie wyklucza jednak korzystania w przyszłości z pomocy funduszy obywatelskich do rozwijania projektu. Wszystkich chętnych do pomocy zaprasza do współpracy.

Kontakt: Marcin Trepczyński, mercyn@o2.pl.

partner radniblisko.pl:


Serwis informacyjny "radniblisko.pl"; założony w 2009 r.; ze względu na częstotliwość publikowanych informacji nie podlega obowiązkowi rejestracji sądowej oraz w BN; prowadzenie: Marcin Trepczyński.

(C) naszestrony.eu