radniblisko.pl

RADNI BLISKO PODKOWY LEŚNEJ

SERWIS INFORMACYJNY

Podkowa Leśna,
27 czerwca 2017, godz. 10:36zakres: tytuł wstęp tekst

Strona używa plików cookie w celach statystycznych.

I sesja Rady VII kadencji
autor: Paweł Siedlecki

zobacz:
terminy dyżurów radnych
(ul. Akacjowa 39/41)


by otrzymywać powiadomienia
G. Smoliński: potrzebna komisja do sprawdzenia wniosku o referendum

Na sesji 30 marca przewodniczący RM Grzegorz Smoliński zaproponował powołanie komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum jest zgodny z przepisami ustawy o referendum lokalnym. Rada jednomyślnie powołała komisję złożoną z czterech radnych.

Wniosek o przeprowadzenie referendum wraz z podpisami mieszkańców w liczbie 1008 złożono na ręce Burmistrza 30 marca. Przed rozpoczęciem obrad na sesji odbywającej się tego samego dnia przewodniczący RM Grzegorz Smoliński odczytał ten wniosek i zaproponował włączenie do porządku obrad głosowania nad uchwałą ws. powołania wspomnianej komisji.

Zgodnie z wnioskiem w referendum postawione mają być dwa pytania:

  1. Czy jesteś za utrzymaniem samodzielności Podkowy Leśnej jako odrębnej jednostki samorządu terytorialnego z dotychczasowymi kompetencjami samorządowymi?
  2. Czy jesteś za tym, aby Podkowa Leśna na zasadzie dobrowolności zacieśniała w interesie mieszkańców współpracę z samorządzami Warszawy i otaczających ją gmin?

W skład komisji weszli radni Jarosław Kubicki, Olga Jarco, Wojciech Żółtowski i Marcin Kaliński. Mecenas obsługująca RM uściśliła, że komisja powinna spotkać się w pełnym składzie i sprawdzić wniosek oraz wszystkie podpisy. Przewodniczący RM poprosił, aby członkowie komisji zapoznali się z ustawą o referendum lokalnym.

Wniosek o przeprowadzenie referendum znajduje się tutaj: http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2014/12/z2-wniosek-o-przeprowadzenie-referendum.pdf

mrf

2017-05-01 03:33:56

komentarze

komentarze niepoważne

skomentuj

Zasady:

  • obowiązkowo podajemy tytuł komentarza i swoje imię i nazwisko, nie obrażamy, nie zamieszczamy linków; w przeciwnym razie wpis zostanie usunięty;
  • można używać znaczników html, zwykły ENTER nie powoduje przejścia do następnej linii; należy zaś akapity otwierać znacznikiem <p>, a kończyć znacznikiem </p>
  • należy określić, czy komentarz jest na poważnie, czy też nie;
  • właściciel serwisu może zmienić status komentarza na niepoważny (zwłaszcza, gdy uzna, że nie podano prawdziwego imienia i nazwiska).

twój komentarz (maks 1000 znaków):strony radnych i komitetów

Serwis informacyjny "radniblisko.pl"; założony w 2009 r.; ze względu na częstotliwość publikowanych informacji nie podlega obowiązkowi rejestracji sądowej oraz w BN; prowadzenie: Marcin Trepczyński.

(C) naszestrony.eu