radniblisko.pl

RADNI BLISKO PODKOWY LEŚNEJ

SERWIS INFORMACYJNY

Podkowa Leśna,
27 czerwca 2017, godz. 10:37zakres: tytuł wstęp tekst

Strona używa plików cookie w celach statystycznych.

I sesja Rady VII kadencji
autor: Paweł Siedlecki

zobacz:
terminy dyżurów radnych
(ul. Akacjowa 39/41)


by otrzymywać powiadomienia
J. Kubicki: wojewoda zarzuca RM złamanie prawa

Wojewoda zarzuca Radzie Miasta złamanie prawa - powiedział 30 marca na XXXV sesji RM radny Jarosław Kubicki. Jego zdaniem, z tego powodu rada powinna zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie, czy rzeczywiście do złamania prawa doszło. To tylko jeden z wielu głosów zabranych w przeprowadzonej na tej sesji dyskusji wokół rozstrzygnięcia unieważniającego uchwałę RM ws. referendum dot. włączenia Podkowy do jednostki metropolitalnej.

Uchwała Nr 205/XXXIV/2017 RM z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego została unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego (Zdzisława Sipiery) z dnia 9 marca 2017 r.

Roztrzygnięcie to dostępne jest tutaj: http://www.edziennik.mazowieckie.pl/GetActPdf.ashx?year=2017&book=0&position=2402

W rozstrzygnięciu tym wskazuje się przede wszystkim, że z uchwały dot referendum nie wynika, czy w pytaniu o przyłączeniu Podkowy do m.st. Warszawy chodzi o zaplanowaną w poselskim projekcie jednostkę metropolitalną m.st. Warszawa czy o istniejącą obecnie i wciąż przewidywaną w projekcie gminę m.st. Warszawa. Pada w nim m.in. zdanie: „Jeśli przyjąć, że intencją Rady Miasta Podkowa Leśna jest przeprowadzenie referendum odnośnie do zmiany granic, to uchwała ta jest niezgoda z prawem” (s. 3).

Na sesji 30 marca przewodniczący RM Grzegorz Smoliński poinformował radnych, że podejmując stosowną uchwałę Rada może to rozstrzygnięcie zaskarżyć, kierując sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny. Następnie rozpoczął w tej sprawie dyskusję, w której wzięła udział część radnych popierających zaskarżenie rozstrzygnięcia.

Jako pierwszy zabrał głos radny Marcin Kaliński, który powiedział, że „podjęcie przez Wojewodę decyzji politycznej uderza w naszą samorządność, dlatego należy podjąć stanowisko, w którym RM wyraża sprzeciw przeciwko takiemu zachowaniu”.

Pozostałe głosy zostały odnotowane w protokole sesji dostępnym tutaj: http://bip.podkowalesna.pl/wp-content/uploads/2014/12/protokol-z-35-sesji.pdf

W trakcie dyskusji radny Jarosław Kubicki zgłosił wniosek o podjęcie uchwały ws. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego. Po zakończeniu dyskusji wniosek ten został poddany pod głosowanie. Radni przyjęli go 9 głosami (3 radnych było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu).

mrf

2017-05-01 02:52:34

komentarze

komentarze niepoważne

skomentuj

Zasady:

  • obowiązkowo podajemy tytuł komentarza i swoje imię i nazwisko, nie obrażamy, nie zamieszczamy linków; w przeciwnym razie wpis zostanie usunięty;
  • można używać znaczników html, zwykły ENTER nie powoduje przejścia do następnej linii; należy zaś akapity otwierać znacznikiem <p>, a kończyć znacznikiem </p>
  • należy określić, czy komentarz jest na poważnie, czy też nie;
  • właściciel serwisu może zmienić status komentarza na niepoważny (zwłaszcza, gdy uzna, że nie podano prawdziwego imienia i nazwiska).

twój komentarz (maks 1000 znaków):strony radnych i komitetów

Serwis informacyjny "radniblisko.pl"; założony w 2009 r.; ze względu na częstotliwość publikowanych informacji nie podlega obowiązkowi rejestracji sądowej oraz w BN; prowadzenie: Marcin Trepczyński.

(C) naszestrony.eu