radniblisko.pl

RADNI BLISKO PODKOWY LEŚNEJ

SERWIS INFORMACYJNY

Podkowa Leśna,
23 września 2014, godz. 12:18


I sesja Rady 6k

muzyka: Souvlakidyżury radnych:

terminy w bieżącym kwartale
(ul. Akacjowa 39/41)


by otrzymywać powiadomienia


CKIO w Podkowie zaprasza:M. Konopka-Wichrowska: szkoła nie została przygotowana

„Zaniepokojenie niską realizacją wydatków budżetowych w pierwszym półroczu” postanowili wyrazić na piśmie członkowie komisji ładu na posiedzeniu 11 września. Wśród przykładów znalazły się remonty w szkole samorządowej, które nie zostały wykonane przed początkiem roku szkolnego. „Mnie zmartwiło, że prace w szkole nie zostały wykonane w czasie wakacji. Nie został przeprowadzony remont kotłowni, nie została przeprowadzona wymiana pieca gazowego, nie zostały załatane te dziury w ścianach, nie zostały pomalowane korytarze” – mówiła radna Maria Konopka-Wichrowska. ...czytaj dalej

P. Siedlecki: nie widzę potrzeby „użytków ekologicznych”

„Ja osobiście nie widzę potrzeby” – powiedział radny Paweł Siedlecki odnośnie do pomysłu przeklasyfikowania niektórych terenów w Podkowie na użytki ekologiczne. „Generalnie chodzi o to, żeby nie niszczyć terenów, które są dla Podkowy ważne” – podkreślił radny 11 września na posiedzeniu komisji ładu. ...czytaj dalej

J. Kubicki: osoby po 70 sypią wał na ulicy

O stanie inwestycji drogowych informował na posiedzeniu komisji budżetowej 2 września przedstawiciel UM. Odnośnie do koncepcji odwodnienia na Modrzewiowej radny Jarosław Kubicki pytał, czy bada się, co się tam dzieje z wodą. Wskazał, że „w czasie ulew mieszkańcy, osoby dobrze po siedemdziesiątce, wychodzą z łopatami i okopują, sypią wał na ulicy Topolowej, żeby ich nie zalewało”. ...czytaj dalej

A. Łukasiewicz: wstyd – KR pracuje wg „kadłubkowego” regulaminu

Jako „kadłubkowy” określiła obecny regulamin Komisji Rewizyjnej przewodnicząca tego ciała radna Anna Łukasiewicz. Uznała, że „największym wstydem dla w tej chwili funkcjonującej Rady Miasta Podkowy Leśnej jest to, że pracujemy na takim Statucie i że Komisja Rewizyjna jest postawiona w tak trudnej sytuacji, że pracuje bez Regulaminu”. Opinia ta została wypowiedziana w kontekście pytania o podstawę prawną przyjęcia w kolejnej rozpoczętej kontroli niejawnego trybu prac zespołu kontrolnego. ...czytaj dalej

H. Skowron: powinniśmy prosić, by sformułował pan skargę

Niezadowolony z odpowiedzi UM na jego pytanie ws. finansowania wody i odbioru ścieków radny Grzegorz Smoliński skierował swoje wątpliwości do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ta uznała to za skargę na BM i przekazała RM. Radnym z Komisji Rewizyjnej, która zebrała się 1 września, trudno jednak było dopatrzeć się w piśmie radnego znamion skargi. Radna Helena Skowron uznała wtedy: „Wydaje mi się, że powinniśmy prosić o to, żeby pan radny sformułował skargę”. ...czytaj dalej

strony radnych i komitetów

Serwis informacyjny "radniblisko.pl"; założony w 2009 r.; ze względu na częstotliwość publikowanych informacji nie podlega obowiązkowi rejestracji sądowej oraz w BN; prowadzenie: Marcin Trepczyński.

(C) naszestrony.eu