radniblisko.pl

RADNI BLISKO PODKOWY LEŚNEJ

SERWIS INFORMACYJNY

Podkowa Leśna,
01 listopada 2014, godz. 01:11zakres: tytuł wstęp tekst

zobacz:
terminy dyżurów radnych
(ul. Akacjowa 39/41)


by otrzymywać powiadomienia
A. Łukasiewicz: potrzeba kontroli cmentarza

„Komisja Rewizyjna widzi potrzebę przeprowadzenia kontroli cmentarza, z uwzględnieniem stanu prawnego, nadzoru nad działalnością referatu gospodarki miejskiej w tym zakresie i stosowania procedur” – powiedziała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Łukasiewicz na posiedzeniu 20 października. W imieniu komisji zaproponowała uwzględnienie takiej kontroli w planie pracy nowej KR na 2015 rok. Wniosek ten poprzedziły skargi mieszkańca na BM zw. z zarządem cmentarzem, które KR uznała za bezzasadne. Sprawą równolegle zajęło się stowarzyszenie Nova Podkova, którego pismo do przewodniczącej RM publikujemy w tej depeszy. ...czytaj dalej

A. Świderska: Podkowa nieprzyjazna dla osób jeżdżących na wózkach

„Podkowa Leśna nie jest miejscem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, jeżdżących na wózkach inwalidzkich” – stwierdziła radna Agnieszka Świderska na posiedzeniu komisji ładu 22 października. Spotkanie to było poświęcone ocenie stanu bezpieczeństwa i dostępności obiektów użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz z małymi dziećmi. Zobacz, jakie problemy odnotowano i które budynki są dostosowane. ...czytaj dalej

H. Skowron: wydatki szkoły – nie stwierdzono nieprawidłowości

„Nie stwierdzono nieprawidłowości” – powiedziała radna Helena Skowron odczytując na posiedzeniu KR 13 września sprawozdanie zespołu kontrolnego, który sprawdził bieżące wydatki funkcjonowania szkoły samorządowej. Wiceprezes stowarzyszenia Nova Podkova wskazał, że nie uwzględniono raportu nt. stanu dachu nad nową halą, zgodnie z którym trzeba będzie zerwać dach i położyć nowy; jego zdaniem to koszt rzędu 2 mln zł. ...czytaj dalej

A. Łukasiewicz: cytuję szkoleniowca

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 13 października powróciła sprawa niejawności obrad zespołów kontrolnych tej komisji. Podnoszono, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutem Podkowy prace komisji są jawne. Sprzeciwiały się temu radne Helena Skowron, Anna Dobrzyńska-Foss i przewodnicząca KR Anna Łukasiewicz. "Ja cytuję szkoleniowca. Nie jestem prawnikiem, żebym pozwala sobie na interpretację legislacyjną naszego prawa. Proszę dyskutować z osobami, które zajmują się interpretacją prawa" – uzasadniała przewodnicząca. ...czytaj dalej

G. Smoliński: zapraszam na rodzinne spotkanie, dyskusje, kawę i ciastko

Na rodzinne spotkanie na łączce przy ul. Storczyków w niedzielę 12 października (12.00–14.00) zaprasza mieszkańców radny Grzegorz Smoliński. Poniżej publikujemy list do wyborców z jego okręgu, w którym podsumowuje swoją kadencję. Informuje w nim również o ponownym starcie w wyborach na radnego i wyraża poparcie dla jednego z kandydatów na burmistrza; postanowiliśmy mimo to w całości upublicznić ten list, podkreślając, że podobna informacja od każdego z radnych, jeśli zostanie przekazana redakcji, również będzie u nas opublikowana – zapraszamy. ...czytaj dalej

strony radnych i komitetów

Serwis informacyjny "radniblisko.pl"; założony w 2009 r.; ze względu na częstotliwość publikowanych informacji nie podlega obowiązkowi rejestracji sądowej oraz w BN; prowadzenie: Marcin Trepczyński.

(C) naszestrony.eu